Nordic Open

Nordic Open

Søk nå


Har du en YouTube-kanal med MINDRE ENN 3000 abonnenter?

Har du bestemt deg for å jobbe med kanalen for å gjøre den stor?

Er du klar for å bli med i Nordic Screens nettverketnår kanalen din passerer 3000 abonnenter?

Er du over 13 år?

Er du sikker på at du ikke er med i et annet YouTube multikanal nettverk?(Isåfall må du avslutte det partnerskapet før du søker hos oss)

Er du sikker på at du IKKE har fått advarsel fra YouTube (flagging) for at du har brukt musikk, stillbilder eller video som andre eier?

Har du tillatelse fra dine foresatte hvis du er mellom 13 og 18 år?

Er du motivert til å lære hvordan du kan få kanalen din til å vokse?


Hvis du kan svare JA på alle disse spørsmålene, så er du kvalifisert til å bli med i NORDIC OPEN, rekrutteringsnettverket til Nordic Screens.

Se betingelser for Nordic Open litt lengre ned på siden.

Søk her

Søknadsprosessen er på engelsk og den er automatisk.


Har du OVER 3000 abonnenter?

Da kan du søke om partnerskap med Nordic Screens!

Søk her

Betingelser
Betingelser for å være med i YouTube rekrutteringsnettverket NORDIC OPEN

Ditt bidrag i partnerskapet som kanaleier i NORDIC OPEN
Du skal gjøre ditt beste for å produsere og laste opp gode videoer regelmessig til din(e) kanal(er), og bruke f.eks sosiale medier til å bygge så mye trafikk som mulig.Dine mål som kanaleier og våre mål som nettverk er sammenfallende.Når du lykkes med din(e) kanal(er), bidrar du samtidig til å bygge Nordic Open som et større og bedre multikanal nettverk.

Du forplikter deg til å følge YouTube’s retningslinjer for innhold, se https://www.youtube.com/t/terms.

Det er du som eier innholdet som du har lastet opp til din(e) kanal(er) og som er ansvarlig for dets innhold. Likevel har Nordic Open rett til å fjerne helt eller delvis innhold på din(e) kanal(er) hvis innholdet bryter loven eller retningslinjene fra YouTube, eller setter kanalen eller Nettverket i et dårlig lys og ødelegger for dine og Nordic Open forretningsmuligheter.

Det kan hende at Nordic Open ønsker å trekke frem innhold fra din(e) kanal(er) på Nettverkets egne kanaler for å promotere din kanal og / eller Nettverket.For å gjøre det mulig, gir du Nordic Open en ikke-eksklusiv rett til å redigere ditt innhold og distribuere det på Nettverkets “hub”-kanaler.

Så lenge denne avtalen varer, gir du Nordic Open følgende rettigheter:

– Den eksklusive retten til å selge, styre og rapportere all annonsering på din kanal og ditt Innhold, inkludert retten til bygge og utnytte såkalt “remarketing” i Google Adwords.Dette betyr at Nettverket får mulighet til å selge reklame rettet mot de som har besøkt din kanal og sett dine videoer.

– Den eksklusive retten til å innkreve inntektene som skapes på og med utgangspunkt i din kanal og ditt Innhold.

– Den eksklusive retten til videresalg av ditt programinnhold og dine programformater til f.eks TV, kabelselskaper, produksjonsselskaper, radio, flyselskaper, flytog, inshop programmer etc. Du godkjenner i den forbindelse at Nordic Open kan inngå distribusjonsavtale(r) med selskap(er) som har spesialisert seg innen programsalg.

– En ikke-eksklusiv, overførbar, verdensomspennende, royaltyfri lisens til å bruke ditt navn, bilde, stemme, logo, varemerke (etc) til å markedsføre Nettverket, kanaler på Nettverket og / eller din kanal og / eller ditt Innhold.

NORDIC OPEN`s bidrag i partnerskapet
Leveransen omfatter:

– Opplæring i hvordan du får kanalen til å vokse.Opplæringen skjer vedegeninnsats, og krever at du leser og studererde ukentlige e-mailer som vi sender, ofte med henvisning til nyttige videoer.Systemet er automatisert.

– Invitasjon til å delta i Nordic Open sin lukkede Facebook-gruppe, der nye kanaler presenterer seg og der medlemmene oppfordres til å samarbeide og hjelpe hverandre.

– Eget dashboard med tilgang til 100 gratis nedlastinger av rettighetsklarert musikk, statistikk for egen kanal og oversikt over alle andre partnere i Nordic Open med antall abonnenter og visninger.

– Innkreving av kanalinntekter fra YouTube og utbetaling av din andel i henhold til denne avtalen til din PayPal konto.

– Tilbud om overgang til Nordic Screens nettverket når kanalen når 3000 abonnenter.Slikt tilbud kan i enkelte tilfeller fremsettes før kanalen når grensen på 3000 abonnenter.

– Tilgang til teknisk youtube certifisert support via support@nordicopen.no

Leveransen omfatter ikke
Leveransen omfatter ikke tilgang til “dropin” kontorer, tilgang til “basic nivå” eller “proff nivå” grønnvegg studio, invitasjon til Nordic Screens arrangementer, Nordic Screens Facebook-gruppe, Nordic Screens Minecraft-server eller apparatet med personlig oppfølging i Nordic Screens nettverket.Leveransen omfatter heller ikke hjelp til å skaffe sponsorer. Dette er goder som partnere i Nordic Openførst får tilgang til når de kvalifiserer for inntak i Nordic Screens nettverket, og fyller andre betingelser som kan gjelde for de enkelte tjenestene.

Nordic Open kan ikke holdes ansvarlig for uteblitte inntekter fra YouTube, sponsorer eller andre. Nordic Open kan heller ikke holdes ansvarlig for manglende trafikk på din(e) YouTube-kanal(er) og uteblitte inntekter som følge av svak trafikk.

Du må ikke betale noe å være med i NORDIC OPEN.Måten vi dekker våre kostnader, er at vi beholder en andel av dine fremtidige reklameinntekter.Du vil få utbetalt 70 % av reklameinntektene som YouTube utbetaler for din kanal.Resten går til dekning av kostnadene med å drive NORDIC OPEN. Det er ikke anledning til å si opp avtalen de første seks månedene.Etter det er det tre måneders skriftlig oppsigelsesfrist.