Barnas Valg

Barnas Valg er et prosjekt utviklet for Redd Barna med hensikt å styrke barns forståelse av samfunnet og medvirking i demokratiet. Prosjektet er støttet av Kommunal- og moderniseringspartementet.

På Reddbarna.no/barnasvalg og barnasvalg.no ligger videoer, artikler, barnepartiprogram og TV-program som presenterer politikk og de 8 partiene som satt på Stortinget i 2017 på en underholdene og informativ måte. Under Barnas Valguke, like i forkant av Stortingsvalget, kunne alle 5. – 10.klassinger gi sin digitale stemme til det partiet de mente burde bestemme mest, og på den måten fikk nasjonen vite hvordan Norge ville sett ut om barna fikk bestemme.

Nordic Screens er opptatt av å utvikle og produsere kvalitativt sterkt innhold på digitale flater, og produserte alt av videoinnhold og 10 episoder av TV-serien “Barnas Valgshow”, som ble ledet av programleder og vår egen utvikler og kreative produsent, Stian Barsnes-Simonsen.

Lanseringen av konseptet Barnas Valg 100-doblet trafikken fra 1000 til 100 000 daglige besøkende på reddbarna.no. og prosjektet fikk dekning i lokale og nasjonale medier.

Sjekk ut prosjektet her:

www.reddbarna/barnasvalg.no

Motta vårt Nyhetsbrev