Litt fortere er mye farligere

Statens Vegvesen

Hvert år dør og skades mange i trafikken. 2/3 av dem er menn. Alle vet at høy fart er farlig, men i omtrent hver tredje dødsulykke har farten bare vært litt for høy. Statens vegvesen ønsket med denne kampanjen å få unge menn til å kjøre etter forholdene og ikke fortere enn fartsgrensa.

Vi samlet 12 YouTube-kanaler med gutter fokusert rundt spill, vlogs, musikk og underholdning. Basert på informasjon fra Statens Vegvesen utformet YouTuberne ideer og produserte videoer rundt temaet ungdom og fart. Videoene omhandlet gruppepress, personlige erfaringer, sang, og bruk av bilspill for å illustrere fart. Variasjonen var stor da alle lagde videoer som skulle passe inn på deres egen kanal. Videoene ble publisert på 2 uker på YouTubernes egne kanaler. I tillegg ble kortere versjoner delt på Statens Vegvesens Facebook side.

Motta vårt Nyhetsbrev