Musikk fra Arctic Empire

Tine Iste

Fra Apeland fikk vi utfordringen med å komme opp med et lydbilde for sommerens Tine Iste kampanje. Vi gikk til Nelson Ephraim og hans kanal Arctic Empire. Under labelen Twoways laget han flere utkast til lydbilde for Tine Iste. Det ble laget versjoner til FB, YouTube, Tines egne sider og ikke minst Tine Iste sin reklamefilm. I tillegg ble det laget en fullversjon som er tilgjengelig for andre YouTubere til å bruke fritt i deres videoer.

Motta vårt Nyhetsbrev