Office X

Office X spør politikerne

Tre millioner har sett Facebook-postene. Over 650 millioner videominutter er spilt. Fire ungdommer har reist landet rundt på jakt etter svar. Hva skal vi leve av i fremtiden? Hvilke valg skal vi ta?

Over 10 uker fikk formidlerne utdelt et ukesoppdrag. Her fikk de presentert en konkret problemstilling hvorpå deres oppgave ble å komme med så mange gode svar som overhodet mulig. Svarene fant de ved å reise landet rundt for å møte bedriftseiere, arbeidere, forskere, eksperter – mennesker som forhåpentligvis kunne gi dem svar på det de lurte på.

Det ble publisert videoer på Facebook daglig, samt en ukesepisode som oppsummerte ukesoppdraget.

I forkant av Stortingsvalget i 2017 fortsatte to av formidlerne, Casper Lehland (18) og Iven Opsahl (27) med å møte politikere for å få svar på hvordan Norge skal møte fremtidens utfordringer.

https://office-x.no

Sjekk oss ut på Facebook og Instagram

 

Motta vårt Nyhetsbrev