Nordic Screens bygger posisjon og investerer i nye kanaler

Nordic Screens omsatte i 2018 for 22 millioner kroner og reduserte driftsunderskuddet fra 4,1 millioner til 2,6 millioner. Det er investert over 3 millioner i nye kanaler som totalt gir et underskudd på 5,6 millioner kroner.

– Vi startet tidlig i bransjen, og vi er drevet fram av troen på endringene. Men det er en løpende tilpasning til endringer i markedet. Vi har lært masse på veien, men tror vi begynner å finne en form nå, sier daglig leder Nils Ketil Andresen.

I 2017 hadde Nordic Screens en driftsomsetning på 26,1 millioner kroner. Det er 11,1 millioner, eller 74 prosent, mer enn i 2016.

Nordic Screens startet som et YouTube multikanal nettverk (MCN).  Nordic Screens har utviklet seg til å bli et medieselskap som både har egne kanaler, talent management for unge stjerner på YouTube og Instagram og sterke konsepter for innholdsmarkedsføring og video for organisasjoner og selskaper.

- Alt er endret i medielandskapet. Vi har et godt grep på de nye brukervanene og de unge målgruppene. Det er en posisjon som vi virkelig har tro på i tiden fremover. I et turbulent marked med store teknologiske og markedsmessige forandringer er det lurt å investere, sier Nils Ketil Andresen.

Se artikkel i Medier24 om Nordic Screens