Seminar om klimagenerasjonen

For tredje gang arrangerer vi vårseminar om de unge målgruppene. Vi lover påfyll, inspirasjon og nye ideer!  Meld deg på her!

Er du og din virksomhet forberedt på å møte kravene til dagens unge klima- og miljøbevisste forbrukere og samfunnsborgere? Kantar, Nordic Screens og Pure Consulting inviterer til halvdagsseminar om unges holdninger og atferd i miljø- og klimaspørsmål, og hvordan du lykkes med å nå ut med virksomhetens bærekraftbudskap.

Vi presenterer funn fra en helt fersk undersøkelse om unges holdninger og atferd når det kommer til bærekraftig forbruk. Du får også en oversikt over målgruppas medievaner, og inspirerende foredrag om hvordan en strategisk tilnærming til klima, miljø og bærekraft kan gjøre virksomheten din attraktiv for fremtidenes forbrukere og medarbeidere?

PROGRAM

Klimagenerasjonens holdninger, forbrukeratferd og medievaner

Nils Petter Strømmen, seniorrådgiver Kantar

Grønt generasjonsopprør

Nils Mørk, kommunikasjonssjef MDG

Strategiske og effektive virkemidler i klimakampanjer

Ulrikke Louise Wiik, rådgiver TRY Råd

Bærekraft i kjernen av forretning er det som gjelder i 2020

Stine Lise Hattestad Bratsberg, Pure Consulting

Slik skal vi nå ut til de unge med «Purpose 17 Bærekraftkanalen»

Sarah Natasha Melbye, Nordic Screens. Foto: TV 2.

Paneldiskusjon om bærekraft og påvirkning

Sarah Natasha Melbye snakker med influensere om det grønne generasjonsopprøret.


Forbrukertilsynet vil ha slutt med shoutouts og gaver på TikTok

Nye typer markedsføring på den populære videoplattformen TikTok kan være i strid med flere av reglene i markedsføringsloven som skal beskytte barn. Forbrukertilsynet ser alvorlig på praksisen og har nå skrevet brev til en del store norske stjerner på plattformen og til de største påvirkernettverkene.

Fraråder "shoutouts"

-Vi fraråder påvirkere med mindreårige følgere å operere med «shoutouts» og konkurranser som går ut på at følgerne skal sende penger eller gi en gave av økonomisk verdi, skriver avdelingsdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukertilsynet i brevet.

Advarselen gjelder også Snapchat, Instagram og YouTube, der en påvirker kan ta betalt for å gi følgerne en «shoutout.

Med barn menes i utgangspunktet mindreårige under 18 år. Vurderingen vil likevel være strengere jo yngre barn markedsføringen treffer, skriver Forbrukertilsynet.

Kan være i strid med flere regler

-Vi er kjent med at noen påvirkere ber følgerne om å gi dem virtuelle gaver som koster penger mot en shoutout, og tilfeller hvor det holdes konkurranser der det er om å gjøre å gi flest gaver i løpet av et gitt tidsrom, og den som har gitt gaver til høyest verdi i løpet av denne perioden «vinner» en dag med påvirkere, skriver Forbrukertilsynet.

Når påvirkere har mindreårige følgere kan slike markedsføringsteknikker være i strid med flere regler i markedsføringsloven, noe som gjør at Forbrukertilsynet ser alvorlig på praksisen.

Forbrukertilsynet har sendt brevet til TikTokere og norske nettverk for å orientere om regelverket og for å forsøke å hindre at praksisen utvikler og sprer seg ytterligere.

Særlig vern mot markedsføring

På grunn av alder og mangel på erfaring og kritisk sans har barn vanskeligere for å forstå hva markedsføring er og hva som er hensikten med den, i tillegg til vansker med å gjenkjenne og skille markedsføring fra annen kommunikasjon. Barn er derfor gitt et særlig vern mot markedsføring i markedsføringslovens kapittel 4.

Forbrukertilsynet påpeker at reglene i markedsføringsloven skal tolkes strengere når markedsføringen rettes imot barn eller kan ses eller høres av barn. I disse tilfellene skal det utvises særlig forsiktighet og tas hensyn til barn påvirkelighet, manglende erfaring og naturlige godtroenhet.

Reklamereglene skal følges

- Det er bra at Forbrukertilsynet følger med på de nye populære plattformene og gir veiledning, sier kreativ sjef Stian Barsnes-Simonsen i Nordic Screens.

- For oss er det selvsagt helt avgjørende at talentene vi jobber med er oppdatert og følger lover og regler, så vi oppfordrer de det gjelder å lese brevet fra Forbrukertilsynet.

-TikTok er fantastisk gøy og det profesjonelle markedet begynner virkelig å få øynene opp for plattformen. Vi i Nordic Screens og Nordic Family jobber aktivt for å utvikle gode konsepter og produksjoner på TikTok som inkluderer betalte og spennende opdrag for TikTokere og andre influencere som er klart innenfor lovens rammer, sier Barsnes-Simonsen.


Gunhild (15) holder nyttårstale før Kongen og statsministeren på TV 2

Før nyttårstalen til Kongen og statsministeren skal 15 år gamle Gunhild Gjøsund Kleppen fra Trondheim selv tale på TV 2. Hun ble plukket ut blant mange ivrige barn som sendte inn taler om ting de brenner for.

I månedsskiftet oktober/november ble barn over hele landet oppfordret til å sende inn egne innspilte taler, som en komité nedsatt av UNICEF, gikk gjennom.

– Vi har sett et skifte de siste årene der flere barn tør å snakke høyt og be voksne lytte. Derfor er det så fint at vi får være med å løfte opp barn og deres stemmer som minst like viktige, når hele landet samler seg foran TV-skjermen, sier generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge.

Gunhilds tale ble plukket ut av en komité bestående av 12 medlemmer, med UNICEF-ambassadør Penelope Lea som komitéleder. Deretter ble talen spilt inn i Rikssalen på Eidsvoll i begynnelsen av desember. Den vises på TV 2 like før kong Haralds tale på nyttårsaften og statsminister Erna Solbergs tale første nyttårsdag.

Komiteen besto av både kjente og ukjente, og unge som eldre. Der var tidligere programleder Markus Bailey, programleder og idrettskjendis Marco Elsafadi, idrettsstjerna Birgit Skarstein, sosiale medier-kjendis Karokul, YouTuber’ne Daniel og Simen, Sabina fra TikTok, samt 12 år gamle Luara Midtøy, 15 år gamle Nils Vetrhus Skjeivik, kjendislærer Håvard Tjora, retoriker Andreas Birger Johansen og direktør i UNICEF Norge, Kristin Oudmayer.

– En ivrig komité satt en hel kveld og diskuterte før de til slutt landet på Gunhild. Jeg håper så mange som mulig får med seg denne sterke og tankevekkende talen, som gir et godt bilde av hvordan mange unge opplever utfordringene både de og vi som voksne står overfor i vår tid, sier Viken.

Ideen til satsingen kommer fra medie- og produksjonsselskapet Nordic Screens. Primus motor er Stian Barsnes-Simonsen, kjent som programleder på NRK og TV 2.

– Barns meninger er viktig for hele samfunnet, noe blant annet engasjementet rundt Greta Thunberg er et bevis på, derfor ønsker TV2 å bidra til å synliggjøre norske barns tanker og ytringer, sier prosjektleder Linn Aubert i TV2 Programavdeling.

Alle talene som ble sendt inn, blir også brukt i utvikling og utforming av et nytt digitalt læreverktøy som lanseres i løpet av 2020.


Nordic Family på Get

Barne og familiekanalen Nordic Family vokser og er nå også tilgjengelig på alle Gets nett-TV plattformer samt den nye Get boX`en.

- Det er ekstra hyggelig å ønske nytt norsk kvalitetsinnhold velkommen til Telia på Gets tv-plattform, sier head of TV and Entertainment Espen Åtland i Telia Norge.

- Særlig når programmene er rettet mot barn og blir tilgjengelig på de plattformene som barna benytter. Vi tror også mange foreldre vil sette pris på Nordic Family og de viktige temaene og verdivalg som dette innholdet representerer, sier Åtland.

Nordic Family ble lansert i mars 2019 av medieselskapet Nordic Screens. De tidligere NRK Super-profilene Silje Sirnes Winje og Stian Barsnes-Simonsen leder satsingen. Fra før er kanalen på RiksTV, strømmetjenesten Strim og på YouTube.

- På Nordic Family kan foreldre og barn le og kose seg sammen. Det er ting å lære for både store og små, sier kreativ leder Stian Barsnes-Simonsen i Nordic Screens.

På Nordic Family er det innhold om mat, musikk, penger, nettvett, brannvern, gaming med mer – temaene er mange, for hele familien.

Barn, ungdom og unge voksne har de siste årene forlatt «gamle medier» til fordel for nye medievaner. Nordic Screens er et medieselskap som retter seg spesielt mot målgruppene under 30 år.


Nå skal barn holde nyttårstale før Kongen og statsministeren

UNICEF Norge og TV2 inviterer alle barn i Norge til å sende inn videoinnspilte taler om et tema de brenner for. En av talene blir plukket ut til å vises i forkant av Kongens og statsministerens nyttårstaler.

Barn i hele Norge oppfordres til å sende inn taler om et tema de brenner for, som de ønsker å løfte for den norske befolkning. Deretter vil en av talerne bli plukket ut til å holde sin tale på nytt i Rikssalen på Eidsvoll.

Opptaket av denne talen skal vises på TV 2 i forkant av Kongens og statsministerens nyttårstaler.

– Vi ønsker å samarbeide med barn om å finne løsningene vi trenger for å takle nåtidens utfordringer. Voksne er pliktig til sørge for at barna våre blir hørt i saker som gjelder dem og deres fremtid. Vi gleder oss til å høre hva de har å ta opp, sier generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken.

Fristen for å sende inn videotale er 10. november 2019.

UNICEF Norge har nedsatt en komité ledet av UNICEF-ambassadør Penelope Lea, som har fått det ærefulle oppdraget å velge ut årets hovedtale.

FNs barnekonvensjon fyller 30 år i år, og barns rett til å bli hørt i saker som angår dem, ble implementert i Norges grunnlov paragraf 104 i 2014.

– Barns meninger er viktig for hele samfunnet, noe blant annet engasjementet rundt Greta Thunberg er et bevis på, derfor ønsker TV2 å bidra til å synliggjøre norske barns tanker og ytringer, sier prosjektleder Linn Aubert i TV2 Programavdeling.

Ideen til satsingen kommer fra medie- og produksjonsselskapet Nordic Screens. Primus motor er Stian Barsnes-Simonsen, kjent som programleder på NRK og TV 2. I denne videoen svarer han på spørsmål om hvordan barn kan bli med i Barnas Tale: http://bit.ly/barnastaleinfo

Organisasjoner, foreninger og skoler som sender inn taler på vegne av barn, må ha skriftlig godkjennelse fra barnas foresatte om at innholdet kan publiseres og distribueres. Om privatpersoner sender inn videoer må signert godkjennelse vedlegges den innsendte videoen.

Alle talene som sendes inn, blir også brukt i utvikling og utforming av et nytt digitalt læreverktøy som lanseres ila 2020.

Talene sendes til barnastale@nordicscreens.no.


YouTube godtar bot på 1,5 milliarder kroner - fjerner personlig reklame til barn over hele verden

YouTube og Google har godtatt en bot på 170 millioner dollar (1,5 milliarder kroner) for brudd på den amerikanske loven om beskyttelse av barns personopplysninger online (COPPA).

Som del av en avtale med Generaladvokaten i New York og den amerikanske handelskommisjonen (FTC), har YouTube også sagt ja til å fjerne personlig rettede annonser mot barn over hele verden.  Les hva sjefen i YouTube Susan Wojcicky skriver om endringene på plattformenSe video fra FTCs pressekonferanse.

-  Vi synes det er bra med en innskjerping på dette feltet.  Vår egen barne- og familiekanal Nordic Family på YouTube har hele tiden vært uten annonser.  Nå blir det slik over hele verden. Kanaler med innhold for barn vil ikke kunne tjene penger på målrettede annonser, sier fagdirektør Ivar Steen-Johnsen i Nordic Screens.

YouTube og Google straffes her for å ha samlet inn personopplysninger om barn og brukt det i salg av personrettede annonser.  Størrelsen på boten er 30 ganger større enn noen bot for overtredelser av COPPA noensinne og tre ganger større den største boten som Google er idømt for misbruk av persondata.

Fra a 2020 kommer YouTube til å spørre alle som laster opp video til plattformen om innholdet de vil publisere er rettet mot barn.  Hvis svaret er ja, så kommer det ikke annonser på innholdet.  Hvis svaret er nei, men at innholdet likevel er rettet mot barn, så risikerer opplaster i verste fall å bli kastet av plattformen, sier Steen-Johnsen.


Barnas Valg 2019: Arbeiderpartiet vant - 76 700 barn stemte

Redd Barnas store demokratiprosjekt er i havn. 76 700 barn fra 5. til 10.klasse deltok. Arbeiderpartiet vant med 18,9 % av alle stemmene. MDG er nest største parti med 14,5 prosent av stemmene, og på tredje plass kommer Venstre med 12,4 prosent av barnas stemmer. Nordic Screens har ansvaret for ide og mye av gjennomføringen.

For andre gang har norske barn "gått til urnene" på ordentlig.  Det vil si: De har logget seg inn på Redd Barna sine nettsider og stemt.  Lærere over hele landet har brukt videoene om demokratiet, om partier, maktfordeling og valgordning i undervisningen.  Konseptet er utviklet og drevet av Nordic Screens.

Lokale ordførerkjederlaget av barn

Lokale partiprogrammer for barn er skrevet. Valgomat for barn er på plass i samarbeid med NTB. Offisiell musikkvideo ligger på Redd Barna sin YouTube-kanal.

Programleder Stian Barsnes-Simonsen ledet direktesendingen med valgresultatene fra Eidsvoldsbygningen fredag 6.september til klasserom over hele Norge. I det lokale barnas valg på Eidsvold var det Miljøpartiet De Grønne som vant, og den lokale MDG-sjefen fikk et ordførerkjede laget av skolebarn rundt halsen som tegn på at hans parti vant på Eidsvold.

LINK TIL SENDINGEN FRA EIDSVOLDSBYGNINGEN: https://www.youtube.com/watch?v=-8FYcjfSK9o

Barnas Valg var i 2019 et kommunevalg, og resultatene for alle kommunene ligger på Redd Barna sine sider.

Ap vant både Barnas Valg og Skolevalget

- Det er fantastisk at Arbeiderpartiet er det største partiet i Barnas Valg 2019! Det er gledelig at så mange av de som har stemt, mener at vår politikk er den beste for å skape et rettferdig samfunn der alle har like muligheter, sier Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre.

- Nå har Arbeiderpartiet blitt størst både i Barnas Valg og i skolevalget, og det er en stor inspirasjon foran innspurten til valget på mandag, sier Støre.

At så mange som 76.700 barn deltok i Barnas Valg viser hvor viktig barns medvirkning er, og hvor stor interesse barn har for politikk og demokrati, mener Redd Barna. Til sammenligning stemte rundt 60.000 barn da Barnas Valg ble arrangert for første gang i 2017.

Overveldende

- Vi er overveldet! Barnas Valg 2019 har gått over all forventning, og antallet stemmer er et tydelig signal på at barn også vil si sin mening om hvordan politikken bør styres. Barn fra alle fylker i Norge har stemt, og vi har sett stort engasjement og interesse fra både barn og lærere, sier Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange.


TaValget 2019: Nellie er ordfører for en dag

- Det var skikkelig, skikkelig gøy å være ordfører på liksom, sier youtuber Nellie Krogstad.  Hun møtte den ordentlige ordføreren i Notodden, Gry Bløchlinger og fulgte henne en hel dag  i forbindelse med TaValget 2019.

Mange kjente fjes fra YouTube, Instagram og Snapchat deltar i aksjonen TaValget, som er drevet av Nordic Screens med støtte fra Valgdirektoratet.

- Norge er todelt når det gjelder mediebruk.  De eldre står i en felles "oppmerksomhetsstrøm" der de ser og påvirkes av nyheter, politikk og debatt gjennom TV og aviser.  De unge får grovt sett ikke med seg det samme bildet.  Ta Valget-aksjonen skjærer gjennom og sørger for at mange unge som ellers ikke ville hatt noe engasjement for valget vil få det, sier fagdirektør Ivar Steen-Johnsen i Nordic Screens.

Målet er å nå frem til første- og andregangsvelgerne og oppfordre til å bruke stemmeretten - og veldig gjerne bruke muligheten til å forhåndsstemme.

-Det som er nytt siden forrige Ta Valget-kampanje er at vi ser at talentene sprer seg utover flere kanaler og plattformer enn før. Stories på instagram er i dag mye mer aktuelt enn hashtags, og en youtuber i 2017 er i 2019 typisk aktiv flere steder på én gang; på youtube, instagram, facebook og i podcast . I år har vi derfor fokusert på å publisere prosjektet der publikummet befinner seg - derfor er det blant annet nytt av året at Ta Valget er representert i podcasten”skitshowet” av Anna og Erica, sier prosjektleder Camilla Kierulf Jørgensen i Nordic Screens.

Se flere videoer fra aksjonen i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 2019 her

Se hvordan det gikk i 2017:

https://nordicscreens.no/valgdeltakelsen-blant-unge-gikk-opp-ta-valget-aksjonen-ser-ut-til-a-hatt-god-effekt/

Noen av navnene som er med i aksjonen i 2019 er i tillegg til Nellie Krokstad , profilene Maria "Piateed" Stavang, Kim Køste, Ragny, Martin "Multiguru" Belgen Isaksen, Snillegucci, Kristine Bremnes, Lena Redmo, Trine Weydahl, Karoline Habberstad, Kattekryp, Anna og Erica, Kristin & Dennis og Sofie Frøysaa.

De unge profilene legger ut video, story, eller post på sine egne kanaler slik at det tilsammen legges ut minst en gang om dagen hver dag den siste måneden før selve valgdagen 9.september.

Samfunnsansvar står sentralt i mange av prosjektene fra Nordic Screens.

For Redd Barna produserer Nordic Screens "Barnas Valg" som inviterer alle barn i Norge mellom 5. og 10.klasse til å lære om demokrati og stemme på barnasvalg.no.

For Innsamlingsrådet er Nordic Screens aktive i forbindelse med den årlige Giving Tuesday-aksjonen.

Sammen med PURE lanserer Nordic Screens kanalen PURPOSE 17, den første nordiske bærekraftkanalen på YouTube.  Nordic Screens driver også barne- og familiekanalen Nordic Family som gir norske familier interessant,læreriktog morsomt innhold på norsk på YouTube.

Nordic Screens er også kjent som initiativtaker og produsent for NRK P3s årlige kåringen av den beste unge videoskaperen på YouTube og sosiale medier, Gullsnutten.

 

 

 

 

 


Barnas Valg 2019: Nå skal barna stemme!

 

Hvordan hadde Norge sett ut hvis barna fikk bestemme? Det får vi snart svaret på.  Redd Barna og Nordic Screens er igang  med Barnas Valg 2019.

Det er barn mellom 5. og 10. klasse som kan bli med.   I 2017 deltok 60 000 barn i valget på Redd Barna sine sider.  Skoler over hele landet brukte Barnas Valg som del av i undervisningen.

Hva er Barnas Valg, kort fortalt?

  • Norges første  valgomat for barn, politisk nøytral og laget av NTB.
  • Partiprogram som barn kan forstå , skrevet av partiene for barna.
  • Oversikt over viktige politiske saker med sortering etter hvor du bor.
  • Videoer om lokaldemokratiet, valg, engasjement som inspirerer og forklarer.
  • Valgeksperter fra Press, Redd Barnas ungdomsorganisasjon
  • Egen Barnas Valg musikkvideo!
  • Selve valget som skjer på Redd Barna sine sider, avstemningen starter 26.august.
  • Undervisningsopplegg til hjelp for lærere.
  • Resultatet av Barnas Valg annonseres 6. september med en LIVE-sending på Redd Barna sine sider  fra Rikssalen i Eidsvollsbygningen, der grunnloven ble vedtatt.

- Vi har tatt på oss oppgaven om å gjøre politikk gøy, spennende og ikke minst viktig for barn, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna.  Barnas Valg er på laget på barnas premisser og det er lett å finne frem.

Barnas Valg er et konsept utviklet av Nordic Screens, med kreativ sjef Stian Barsnes-Simonsen i spissen.  Nordic Screens er spesialister på kommunikasjon med barn og ungdom under 30 år.

 

 

 


Nordic Screens bygger posisjon og investerer i nye kanaler

Nordic Screens omsatte i 2018 for 22 millioner kroner og reduserte driftsunderskuddet fra 4,1 millioner til 2,6 millioner. Det er investert over 3 millioner i nye kanaler som totalt gir et underskudd på 5,6 millioner kroner.

– Vi startet tidlig i bransjen, og vi er drevet fram av troen på endringene. Men det er en løpende tilpasning til endringer i markedet. Vi har lært masse på veien, men tror vi begynner å finne en form nå, sier daglig leder Nils Ketil Andresen.

I 2017 hadde Nordic Screens en driftsomsetning på 26,1 millioner kroner. Det er 11,1 millioner, eller 74 prosent, mer enn i 2016.

Nordic Screens startet som et YouTube multikanal nettverk (MCN).  Nordic Screens har utviklet seg til å bli et medieselskap som både har egne kanaler, talent management for unge stjerner på YouTube og Instagram og sterke konsepter for innholdsmarkedsføring og video for organisasjoner og selskaper.

- Alt er endret i medielandskapet. Vi har et godt grep på de nye brukervanene og de unge målgruppene. Det er en posisjon som vi virkelig har tro på i tiden fremover. I et turbulent marked med store teknologiske og markedsmessige forandringer er det lurt å investere, sier Nils Ketil Andresen.

Se artikkel i Medier24 om Nordic Screens