"Barnas Valg" ble en stor suksess: 60 000 barn stemte!

Redd Barnas store demokratisatsing "Barnas Valg" ble en stor suksess!  Og søylene viser at hadde barna bestemt i Norge, så ville det blitt regjeringsskifte!

Mer enn 60 000 barn fra 5. til 10. klasse gikk inn på reddbarna.no og stemte rett før det ordentlige Stortingsvalget.

I forkant hadde de lært om valg, stemmerett, Storting og Regjering, partiene og partiprogrammene.

Programleder i 10 halvtimes TV-programmer på nett var Stian Barsnes-Simonsen.  Unge youtubere fra hver landsdel fikk stilte spørmål
til partilederne.

Nordic Screens og Stian Barsnes-Simonsen står bak konsept og produksjon.  


33 barn mot to elitespillere i ekte DRØMMEKAMP

Eurosport og Discovery har i flere måneder lett over hele landet etter gutter og jenter mellom 8 og 12 år som virkelig fortjener en stor opplevelse!  

Nå er alt klappet og klart for DRØMMEKAMPEN.  33 barn skal spille mot to eliteseriespillere!

Alle barna er blitt nominert og plukket ut fordi de virkelig fortjener det!  Se de rørende videoene her!  Mange av videoene har gått viralt og er sett av "halve Norge" på Facebook.

Kampen mellom de små og de store heltene skal skje i pausen i eliteseriekampen mellom Vålerenga og Ålesund søndag 15.oktober på Vålerengas nye stadion.

Eurosport ønsket en satsing overfor barn, unge og familier.  Konseptet er utviklet og produsert av Nordic Screens.


Martin Garfalk (39) er ansatt som ny kommersiell direktør i Nordic Screens

Garfalk kommer fra Startsiden der han har jobbet med salg og kommersiell produktutvikling i over 10 år, de siste 3 årene som salgsdirektør. Blant annet har Garfalk vært med i utviklingen av nye områder som innsiktsbasert salg, programmatisk og content marketing.

 - Det er spennede å komme til Nordic Screens, som jeg ser på som neste generasjon medieselskap, sier Garfalk.

Nordic Screens er i sterk vekst og spesialiserer seg på målgruppene under 30 år.  Selskapet satser på talent, produksjon og idé.

- Vår unike styrke er stallen av unge influencere som lever og ånder for video på sosiale medier.  Sammen med dem bygger vi en ny type konsepter for annonsører og samfunnsaktører som treffer målgruppen.  Vi gleder oss til å ta dette videre i samarbeid med Martin, sier daglig leder Nils Ketil Andresen i Nordic Screens.

Nordic Screens er et influencerselskap, et produksjonsselskap og en idefabrikk.  Vi jobber med prosjekter som strekker seg fra  ”Ta Valget” der vi gjør alt fra ide til produksjon og gjennomføring  (Valgdirektoratet), til influencerkampanjer for store merkevarer.

Kommersiell direktør Martin Garfalk i Nordic Screens AS.

100-doblet Redd Barnas netttrafikk

Barnas valgreportere - og youtubere: Daniel (13) og Simen (15) Andersen fra Stathelle, Bak fra venstre Ingebrigt Furnes Bøe (14) Luqman Wadood (15) fra Stavanger, Johanne Sofie Nilsen (16) fra Bodø, Eline Simonsen Lehland (14) fra Grimstad programleder Stian Barsnes Simonsen i midten.

Redd Barnas satsing ”Barnas Valg” hundredobler organisasjonens netttrafikk.

Fra drøyt 1000 visninger om dagen har nå Redd Barna i valguken 145 000 visninger.  Så langt har over 20 000  barn mellom 5. og 10. klasse avlagt stemme, og målet er å få så mange som mulig til å stemme innen torsdag 7.september  klokken 18.00.  Barnas valgresultat legges frem fredag denne uken.

Barnas Valg er utviklet og produsert av Nordic Screens for Redd Barna, med hensikt å øke barns forståelse av samfunnet og delaktighet i demokratiet.  Unge youtubere fra hver landsdel er valgreportere og spør og graver.

På nettsiden ligger også 10 episoder av talkshowet ”Barnas Valgshow” hvor alle partilederne med Storting- og Regjeringsmakt er gjester og forklarer hva deres partier står for på en måte barn forstår.

Programmet er ledet av programleder Stian Barsnes-Simonsen som også har utviklet prosjektet for Redd Barna på vegne av Nordic Screens.

- Det er flott at lærere og foreldre får barna inn for å bruke sidene.  Kjernen i prosjektet er å vise at politikk kan være både gøy og spennende i tillegg til at det er viktig, sier Barsnes-Simonsen.   Barna kan stemme på Redd Barnas nettsider frem til torsdag.

Tre valg-produksjoner for unge

Nordic Screens har hele tre produksjoner i høst som tar for seg de unges relasjon og delaktighet i samfunnet.

”Office X” som leter etter hva som er de beste valgene for det Norge samfunnet fremover, et initiativ fra Civita og finansiert av arbeidsgiverorganisasjonene.  ”Ta Valget” som få første- og andregangsvelgere til å bruke stemmeretten (Valgdirektoratet) og ”Barnas Valg” som skal styrke barns posisjon i demokratiet.

- Det er ingen tvil om at samfunnsansvar er på full fart inn i influencer marketing.  Til nå har kanskje youtube-landskapet vært kjent for underholdning, og en del tull og fjas.  Men unge vil gjerne være med på viktige ting, og det er viktig å la dem få lov til det, sier daglig leder Nils Ketil Andresen i Nordic Screens.

På statsbudsjettet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet støtter Redd Barnas prosjekt, og Stortinget har bedt den kommende regjeringen om å prioritere ”Barnas Valg” videre.  Om prosjektet får fast post i Statsbudsjettet, kan det være kommet for å bli.

-       Har du stemt politisk siden du var 9 år, skal det mye til for at du slutter med det når du blir myndig. Vi tror også på påstanden ”stemmer barnet, ditt stemmer du”, sier Barsnes-Simonsen.

Barnas Valg er ikke et stunt. Det er et prosjekt som har som formål å løfte barns delaktighet i samfunnet.  Han tror det på sikt vil slå positivt ut i valgdeltagelse også.

Kan påvirke Stortingsvalget.

Mange påpeker at de er mer usikker enn vanlig på hva de skal stemme i årets Stortingsvalg. Barsnes-Simonsen tror mange kan la seg påvirke av resultatet av Barnas Valg.

-       Ja, det tror jeg faktisk. Barn er kloke og barna som stemmer i Barnas Valg har faktisk satt seg inn i politikken til de forskjellige partiene. Jeg tror helt klart tvilere, og ”vippevelgere” kan la resultatet i Barnas Valg påvirke sin endelige avgjørelse.

Men det viktigste er å skape en positivitet rundt politikk og medvirkning hos barn. Det er viktig for samfunnet vårt fremover.

Barn kan oppleve politikk som voksent, uforståelig, og til og med skremmende. Ute i verden har vi politikere som Trump og Putin. Men også her hjemme forbinder mange barn politikk med voksne man ikke kan stole på. Voksne som snakker ned andre, krangler, svarer på andre spørsmål enn de blir stilt, og glemmer hva de høyt har stått og lovet tidligere.  I Barnas Valg håper jeg vi har lykkes I Barnas Valg håper jeg vi har lykkes med å gjøre politikk til noe positivt og gøy!


Mediestøtten bommer på de unge

Bare 35 000 av de 751 000 seerne på NRKs partilederdebatt fra Arendal var under 30 år og dermed første-, andre, eller tredjegangs velgere ved et Stortingsvalg.  79,1 prosent av seerne var over 50 år, eller 591 000 seere for å være helt nøyaktig.

Eldrebølgen har skylt inn over norsk politisk debatt.

Medievanene er endret.

Den demokratiske og kommunikasjonsmessige utfordringen som følger av dette, er ikke noe som kommer en gang i fremtiden, den gjelder her og nå.

Unge har langt på vei sluttet å forholde seg til aviser og lineært TV og befinner seg stort sett i et fragmentert medielandskap med selvpublisering og spredning gjennom person til person deling av filmer, linker, bilder og meldinger.

Det er grunn til å spørre om det lengre finnes en felles norsk agenda eller felles norsk virkelighet?  I alle fall er det lenge siden vi kunne si at vi hadde en felles norsk oppmerksomhetsstrøm av nyheter, politikk og debatt som nådde frem på tvers av generasjonene.

Politisk redaktør Kjetil B.Alstadheim i DN skrev fra Arendalsuka at mediekrisen ikke oppleves som påtrengende av så mange andre enn dem som jobber der.

Det har aldri vært mer informasjon tilgjengelig, det har aldri vært flere kilder, og du kan selv bli kilde om du skulle ønske det og gå på direkten til hele verden fra din mobiltelefon.

Men det er ingen tvil om at den norske redaktørstyrte journalistikken når dårligere frem til ungdom og unge voksne enn før, til tross for en omfattende statlig mediestøtte og snart muligens nytt MVA- og arbeidsgiveravgift fritak og millionoverføringer til støtte til nyhetssendinger på TV 2.  Statens økonomiske virkemidler på medieområdet var i 2015 på drøyt 9 milliarder kroner, inkludert NRK, redusert moms for NRK og nyhetsmedier, tidsskrifter, fagpresse og diverse tilskuddsordninger.

I tillegg til fallende interesse fra unge for de gamle plattformene (avis, blad og TV) kommer betalingsmurene i redaktørstyrte medier.  For å få tilgang til Alstadheims utmerkede kommentarartikkel fra Arendal må du være abonnent eller kjøpe tilgang til DN for en dag, og det gjør du bare om du er særskilt interessert.

Mediemangfoldsutvalget har sett denne problemstillingen og påpeker at «en liten, men økende andel av befolkningen sjelden eller aldri oppsøker nyheter.  Unge mennesker, spesielt unge kvinner, personer med lav utdanning og personer med lav interesse for politikk er overrrepresentert i denne gruppen.»

Utvalget har funnet at gratis nyhetsmedier har betydelig dekning akkurat i disse gruppene, og foreslår en tidsbegrenset støtteordning for nyhetsredaksjoner som legger innholdet ut gratis.  Det spørs om ikke begrepet nyhetsmedier her burde gjøres nokså vidt for å favne innholdsskapere med samfunnsaktuelt og selvpublisert innhold som faktisk når frem til de unge generasjonene.  Det spørs om det ikke vil vise seg at dette ikke handler om en så liten gruppe og at fire års begrensning for ordningen er for lite.

Når nesten 80 prosent av seerne på partilederdebatten er over 50 år, sier det noe om at ungdom og unge voksne ikke fenges av programformen og innholdet.  «Halve befolkningen» er simpelthen ikke foran TV-skjermen, selv om innholdet er gratis å se på.

Alle virksomheter som har behov for å nå ut til ungdom og unge voksne må i disse dager ta inn over seg den nye virkeligheten og tilpasse sine budskap, sin innholdsproduksjon og sine spredningsmodeller til den nye tid.  Statens mediestøtte burde også fornyes slik at den ikke bare støtter gamle medier med seere og lesere som er over 50 år, men stimulerer til produksjon av samfunnsaktuelt innhold som når frem til ungdom og unge voksne.

Det kan hende at noen av de gamle mediehusene vil klare denne omstillingen godt, særlig NRK viser gode takter med «Flipp Klipp Studio»,«Skam» og 10 millioner videovisninger på NRKs YouTube-kanaler hver måned.

Men antakelig kommer mye av nyskapningen i medielandskapet til å skje i miljøer som bygger på de nye plattformene og setter unge mennesker i sentrum.

Vi ser at en del organisasjoner, bedrifter og også myndighetsorganer nå tenker nytt og setter dagsorden på helt nye måter.  Redd Barnas prosjekt «Barnas Valg» er et eksempel på det og Valgdirektoratets støtte til Nordic Screens` «Ta Valget» satsing rettet mot førstegangs- og andregangsvelgere i forbindelse med Stortingsvalget er et annet eksempel.

Vi som er over 50 år skal kose oss foran TV-skjermene og lese våre aviser i mange år fremover, men det er ikke der du når frem til det unge Norge.

= = =

Av Nils Ketil Andresen, daglig leder  og Ivar Steen-Johnsen, kanalansvarlig i talentnettverket og innholdshuset Nordic Screens.

Publisert 28.august 2017 som kronikk i Dagens Næringsliv.


Nordic OPEN legges ned, mer satsing på Screens og PRO

Nordic Screens gjør endringer for å styrke satsingen på de større kanalene og talentene. Samtidig har YouTube endret reglene for små kanaler, og det fører til at rekrutterlngsnettverket Nordic OPEN legges ned fra 1.januar 2018.

NORDIC SCREENS PRO: De største og kommersielt mest spennende kanalene samlet i et brand safe-miljø. Kanalene er vant til å jobbe med merkevarer og leverer content marketing av høy kvalitet. Talentene i PRO får personlig oppfølging og forplikter seg til satsingen og partnerskapet.

NORDIC SCREENS: I dette nettverket har vi samlet kanaler som har bevist at de har «knekt koden» på YouTube og er på vei oppover. Det er god support, godt community og gode kommersielle betingelser for up and coming kanaler. Kravet for partnerskap er i tillegg til godt innhold på kanalen, minst 10 000 liftetime views og godkjent YouTube Partnerskap.

NORDIC OPEN var frem til 2018 vår begynnersatsing, der helt nystartede kanaler kan få prøve seg. Dette nettverket er nå nedlagt fordi YouTube har endret reglene for små kanaler.  Nå er det blitt slik at kanaler med mindre enn 1000 subs og 4000 watch hours siste år  ikke kan få status som YouTube partner, noe som igjen er en forutsetning for å være med i et nettverk.

Nordic Screens organiserer videoinfluencere på YouTube, Instagram, Facebook og Snapchat. I tillegg til denne talentvirksomheten har Nordic Screens en enhet for video og TV-produksjon og en enhet for ide- og konsept.


Nå skal barna i Norge få stemme!

Redd Barna gir denne høsten norske barn muligheten til å stemme.  Det skal skje på Redd Barna sine nettsider og det skal skje i forkant av selve Stortingsvalget som er 11.september 2017.

"De politiske partiene har sagt ja til å være klare og tydelige", sier Stian Barsnes-Simonsen med et smil.  Det er hans ide at partiene skal lage hvert sitt "barnepartiprogram".  Og det er han som har laget regelen om at politikerne IKKE skal få kritisere hverandre, men bare snakke om egen politikk  når de er på "Barnas Valgshow", sendingerne.  10 programmer skal lages av Nordic Screens  for Redd Barna med barn og politikere.

Nordic Screens er stolte av å produsere dene nyskapende og viktige satsingen .  Talentnettverket har bedt unge youtubere og opinionsledere til å være utegående reportere som skal bidra i sendingene.

Alle landsdelene er representert. Nord-Norge Johanne Sofie Nilsen (16) fra Bodø,  Midt-Norge med Ingebrigt Furnes Bøe (13) fra Oppdal,  Vest-Norge med Luqman Abdul Wadood (15) fra Stavanger, Østlandet med Daniel (13) og Simen (15) Andersen fra Stathelle og Sørlandet med  Eline Simonsen Lehland(14) fra Grimstad

Unge medarbeidere skal hjelpe Stian Barsnes-Simonsen (i midten). Fra Venstre BASICINGE Inge Furnes Bøe, LUWADO Luqman Abdul Wadoo, JOHANNE SOFIE Nilsen, og MINIBOZZ Eline Simonsen Lehland. Foran: DANIEL SIMEN med Daniel Andersen til venstre og Simen Andersen til høyre.

Målet med Barnas Valg er å vise hvordan Norge ville sett ut om barna fikk bestemme.   Prosjektet at det skal vare i minst fem år og forhåpentlig i all fremtid.

Lanseringen skjer ved skolestart og målet er at alle grunnskoler i Norge skal avgi sin stemme på BARNAS VALGDAG som blir 7.september.

Sjekk ut Redd Barnas nettside om Barnas Valg.

 


Ny veileder for reklame, produktplassering og spons på YouTube

Norske myndigheter har nå oppdatert reglene for merking av reklame-innhold på YouTube (Medietilsynet), Face, Insta, Snap osv. (Forbrukerombudet)

Det er viktig at både influencere, annonsører, mediebyråer og talentnettverk setter deg inn i dette.

Hovedregelen er at alt betalt innhold skal merkes så tydelig at seeren overhode ikke er i tvil.

Til dere som er selvpubliserere har jeg her forsøkt å oppsummere:

Først YouTube:  Det er tre typer videoer som skal merkes på tre forskjellige måter.  

 1.  Reklame:  Videoer som du har fått betalt for å lage  (eller har fått produktet gratis, eller til spesialpris), og der produktet er hovedfokuset i videoen.  Skal merkes med ordet "reklame" eller "annonse" tydelig og skriftlig i skjermbildet i begynnelsen av videoen + samme ord i tittel eller tidlig i beskrivelsen.
 2. Produktplassering:  Videoer der storien ikke handler om produktet, men der du har fått betalt for å vise et produkt i løpet av videoen  (som vel å merke ikke har hovedfokus i videoen). Det må ikke være link til nettbutikk, for da er det reklame.  Skal isåfall merkes tydelig med P produktplassering (som står i 4 sek) i begynnelsen og slutten av videoen. Også legge til i beskrivelsen hva det er produktplassering for, men uten link til nettbutikk.
 3. Sponsing:  Hvis du har fått støtte til å lage videoen, men den som gir støtte har INGEN PÅVIRKNING på hvordan du lager videoen.  Dette regnes ikke som reklame i Kringkastingsloven.  Skal merkes med "sponset av x" eller "takk til x" i begynnelsen eller slutten av videoen.  Kan i tillegg gjøres muntlig.

Så Facebook, Instagram, Snap, Twitter:

 1. Hva skal merkes?  ALT som du er betalt for å legge ut, gjelder også hvis du har lånt produkt, hvis du har fått noe gratis eller med store rabatter med forventning om at du skal poste.  Gjelder også konkurranser og givaways og markedsføring av egen nettbutikk, eller kolleksjon.
 2. Hvordan skal det merkes?  Ordet "reklame" eller "annonse" skal brukes på fremtredende plassering, slik at publikum ser det umiddelbart.  Det skal ikke være nødvendig å klikke "mer" eller scrolle.  Skriften skal være tydelig og stor nok.  Hvis det er en lenke til nettbutikk skal også lenken merkes med tydelig f.eks  "Reklame for xxx"
 3. Slik gjør du det i praksis:  På Instagram, du kan merke selve bildet ved å  skrive #reklame eller reklame.  Bruk også ordet reklame tidlig i teksten, det holder ikke at #reklame føres opp som en av mange hashtagger. Det holder ikke å tagge bildet med hvem du reklamerer for. På en blogg skal det stå øverst og stå tydelig ut.  På Facebookskal det stå først, altså åpne posten med "Rekame for XXX".   Snap: Klar tekst "reklame" på bildet.   Hvis du foretrekker ordet "annonse" så kan det brukes isteden.

Forbrukerombudet og Medietilsynet kommer til å følge opp med kontroller. Det er ulovlig å bryte disse reglene, og du risikerer bøter ved ikke å gjøre det.

Her er Forbrukerombudets detaljerte nye veileder for postinger på Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Blogger osv.

Her er Medietilsynets veileder for YouTube.

I denne videoen gjennomgår jeg de nye reglene.

 

 


Med Ellen og Bea til VidCon Europe i Amsterdam

OMG!  Det er Tyler Oakly!  Jeg kan ikke tro det!

Vi er med Ellen Aabol (16) og Beatriz Neves  (19)(BeasVerden) til Amsterdam.  For første gang er det VidCon i Europa.  Sjekk VidCon-følelsen her.

Festivalen og fenomenet har vokst seg gigantisk i Los Angeles med over 25 000 deltakere i fjor.  Det er åtte år siden Hank og John Green fra Vlogbrothers på YouTube startet konferansen.  I år skal VidCom ikke bare til Europa , men også til Australia.

Det magiske er at mange av de store stjernene på YouTube  (og andre plattformer) kommer for å møte sine følgere.  Samtidig får innholdsskaperne - store og små - møte hverandre, høre foredrag, utveksle Snap- og Facebook-adresser, ta bilder og lage videoer.

Og i nabolokalet får folk som Partner manager Marte Bruset Lunde og jeg, fylt på med inspirasjon og nye tips og råd.   Der møtes folk fra mange land som driver med innholdsmarkedsføring og talentutvikling i det nye medielandskapet.

 

Hva vi plukket opp på konferansen?   For eksempel disse tingene:

 • At YouTube snart kommer med nye muligheter for å gjøre mye mer i kommentarfeltene.  Det er interessant fordi kommentar-delen har vært litt "stiv" til nå sammenlignet med andre plattformer.  Det er logisk at YouTube gjør dette, siden det er varslet at båndene til  Google+ systemet skal løses opp.
 • Det kommer gradvis nye måter å tjene penger på også, men Norden står sjelden foran i køen når det gjelder utrullingen av dette.
 • At Analytics på YouTube skal bli mye mer tilpasset behovene til hver enkelt kanal.  Analytics er et godt statistikkverktøy, men YouTube jobber nå med å skape bedre måter å løfte frem det viktigste for den enkelte kanal frem slik at innholdsskaperen ikke må lete.
 • At YouTube nå tar på alvor å sikre at reklame ikke skal vises opp mot innhold som er truende, diskriminerende, hatefullt, eller innhold som oppfordrer til kriminalitet osv.  Umiddelbart skrur YouTube av all reklame på nye kanaler som har mindre enn 10 000 livstids visninger.  Samtidig ansetter de på fulltid flere mennekser som skal se på og vurdere innhold som blir innrapportert.
 • At YouTube Red mest sannsynlig blir rullet ut i Europa i løpet av 2017.   Red er abonnementstjenesten som gjør at du kan få et helt reklamefritt YouTube-produkt, og samtidig at du får tilgang til TV-programmer og serier (ofte med YouTube-stjerner) som er laget til betalingstjenesten.  Du får også streame musikk uten reklame.  Tjensten ble lansert i USA i oktober 2015, og er nå tilgjengelig i Australia, Korea, Mexico, New Zealand og USA.
 • At de første 24-48 timene etter at du har publisert din YouTube-video bestemmer hvor mange visninger videoen vil få totalt sett.  Det er veldig viktig at dine seere liker, kommenterer, deler, ser så mye av videoen som mulig osv.   YouTube måler alle disse tingene og ut fra dette blir liksom "skjebnen" til videoen til  en viss grad avgjort.  Hvis din video får god respons fra seerne de føreste timene etter publisering, så løftes videoen i fortsettelsen - og omvendt.
 • YouTube slutter nå å bruke merkelappen Multi Channel Network  (MCN), og vil fremover kalle selskaper som Nordic Screens for Entreprise Partners.


Herman Dahl (14) kåret til årets youtuber i Gullsnutten

(Oslo, 1.april 2017) Herman Dahl (14) fra Oslo ble lørdag kåret til «Årets youtuber» under Gullsnutten, den årlige feiringen av de største YouTube-stjernene i Norge.  

MOTTAR HEDERSPRISEN: Herman Dahl ble kåret til Årets youtuber på Gullsnutten 2017. Han mottok prisen fra Henrik Hildre (t.v.) og Jonas Lihaug Fredriksen fra Baibai & Huginn. Foto: Thomas Brun, Nordic Screens.

Herman Dahl er spesielt kjent for musikkvideoen «Fjortis» og sin rolle som Aksel i serien « Jenter»  på NRK Super.  Han startet sin kanal på YouTube for ett år siden og har rast opp i 70 000 følgere, men han er også stor på Snapchat, Instagram og Musical.ly.

Gullsnutten-kåringen skjedde for tredje år på rad og med Lars Berrum som programleder.  Sendingen gikk på NRK 3 og på YouTube.  Alle norske videokanaler på sosiale medier kunne nomineres, og brukerne  avga i februar nesten 200 000 stemmer.  En fagjury har så valgt vinnerne blant 32 nominerte fordelt på åtte kategorier.

Brødrene Daniel og Simen Andersen fikk prisen «årets meningsbærere».  Brødrene fra Stathelle i Telemark har stått opp mot nettmobbing.  De sitter i rullestol og har sykdommen  Duchenne.  Åpent konfronterte de nettroll som mobbet dem i kommentarfeltet på kanalen deres.  Daniel Simen-kanalen har nesten 700 000 videovisninger i måneden.

I kategorien «Årets video» var det Emma Ellingsen (15) fra Nøtterøy som dro avgårde med Gullsnutten-trofeet.    For seks måneder siden la hun ut videoen Q&A:: Jeg ble født gutt!, og den sterke historien hennes er til nå sett av over 400 000 på YouTube.   Da hun var 12 år var hun med i TV 2-programmet Født i feil kropp.

- Det blir stadig større bredde og høyere kvalitet i det selvpubliserte universet!  Veksten i video på nett er til å miste pusten av, sier prosjektleder Andreas Hatlevik i talentnettverket Nordic Screens.

YouTube-fenomenet Alan Walker (19) fra Fana ved Bergen ble tildelt årets Gullsnutten i musikkategorien.  Han er Norges desidert største på YouTube med seks millioner abonnenter og tilsammen 1,7 milliarder videovisninger.

Amalie Olsen (18) fra Re i Vestfold fikk prisen som årets stjerneskudd.  Hun er den største norske youtuberen på jentesiden.  Hun har 1,2 millioner videovisninger i måneden og lager humor- og skjønnhets videoer.

Malin Nesvoll Vangsnes (26), bedre kjent som makeupmalin fikk prisen for  årets livsstils- og videoblogger.  Hun har 52 000 følgere på Instagram og 32 000 på YouTube.

Joachim Haraldsen (24) fra Nittedal ble kåret som årets gamer med kanalen Noobwork – norsk gaming.  Han bygget kanalen med Minecraft- og annet spillinnhold, men har utviklet kanalen med en bredere profil.  Han har i overkant av to millioner videovisninger i måneden.

Eveline Karlsen (24) fra Skien ble kåret til årets Gullsnutten-vinner i kategorien sminke- og skjønnhetskanaler.

To priser ble utdelt før TV-sendingen.

Årets Collab gikk til Anders Øvergaard AKA Andyax med videoen «The Camera Hack»: Juryen begrunner: Ikke nok med at vinneren har involvert folk fra det norske communitiet til å lage dette prosjektet; vedkommende har også involvert fanbasen sin på en helt ekstraordinær måte. Vinnerbidraget er et prakt-eksempel på at man ikke trenger millioner av kroner for å lage bra innhold, at alt starter med en drøm og at fantasien ikke kjenner noen grenser. Gratulerer til vinneren: Andyax med The Camera Hack!

Årets Øyeblikk gikk til PrebzogDennis med videoen SØKNAD TIL FARMEN KJENDISJuryen begrunner: På en svært kreativ måte har vinneren tatt i bruk mange gode virkemidler for å løfte dette øyeblikket til det har blitt. Vi er ikke overrasket over at øyeblikket gikk viralt og traff bredt i YouTube-Norge. Det har rørt communitiet på en helt egen og spesiell måte.