DET BEGYNNER MED DEG

Det begynner med deg er et undervisningsopplegg der barn fra 5. til 7. klasse lærer om bærekraftsmålene gjennom konkrete eksempler hentet fra norske frivillige organisasjoner.

Mål: Vise at det nytter og lære elevene om frivillige organisasjoner

Det er mange dystre nyheter for tiden. Vi synes det er viktig å vise barn at det faktisk er mange som gjør mye bra for å nå bærekraftsmålene og at det nytter, sier generalsekretær Siri Nodland i paraplyorganisasjonen Fundraising Norge. Hun representerer over 128 frivillige organisasjoner som hver dag jobber med ett eller flere bærekraftsmål. De har fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til pilotprosjektet. Kommunikasjonsbyrået Nordic Screens står for ide og gjennomføring og TV2s skoleportal Elevkanalen distribuerer til skolene.

Gjennom videoer og gode historier ser elevene at det nytter å engasjere seg. Det er hittil blitt laget seks undervisningsfilmer på mellom fire og seks minutter som tar opp forskjellige bærekraftsmål, og viser eksempler på hvordan norske non-profit-organisasjoner jobber for å møte disse utfordringene. Noen av eksemplene som vises i videoene er fra arbeid i Norge, og noen er fra arbeid norske organisasjoner bidrar med i fjerntliggende fattige land. Filmene har barn som programledere, og gir et godt utgangspunkt for refleksjon, klassediskusjon og videre oppgaver etterpå om FNs bærekraftsmål, tilpasset det nye tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling, til bruk på 5. -7. trinn på barneskolen.

Vi vil gjøre det lettere for lærerne. Bærekraftig utvikling er ett av de tre store tverrfaglige temaene i skolen, samtidig kan det være utfordrende å undervise om det. “Det begynner med deg” gir konkrete innganger, praktiske elevoppgaver og forslag til hvordan lærerne kan gjøre dette til sine egne opplegg, sier Stian Barsnes-Simonsen, leder for barn- og ungdomsavdelingen i Nordic Screens.

Det kan jobbes med opplegget selvstendig i enkeltfag, flerfaglig eller tverrfaglig. Med utgangspunkt i Gandhis berømte sitat «Be the change you want in the world», ønsker dette tverrfaglige opplegget å styrke elevenes forståelse av at alle kan bidra til den fremtiden vi skal leve i. Alle kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre noe er et viktig moment som filmene ønsker å få frem. Vi må gjøre det vi kan, det begynner med oss. Det begynner med deg.

Kunde:

Fundraising Norge

Dato:

2022

Kategori:

Undervisningsopplegg