DWAY

4 youtubere = live talkshow

De tradisjonelle mediehusene taper kampen om unge seere til de digitale plattformene, hvor utenlandsk innhold dominerer. Kan et norskspråklig – ungt – talkshow albue til seg et rom mellom Pewdiepie, bloggere og Snapchat?

Bakgrunn
De kommersielle mediehusene har begrenset norskspråklig innhold som er tilpasset demografien under 20 år. Unge i dag konsumerer mer levende bilder enn noen gang, men avsenderne er gjerne enkeltpersoner (influencere på YouTube, Instagram, Snapchat etc). Felles for de fleste av dem er at de ikke er redaktørstyrte, de jobber med en høy grad av spontanitet og fremstår som svært ekte og ufiltrerte.
Kravet til ærlighet og autentisitet i innholdet er høyt, og dette er en del av forklaringen på hvorfor de tradisjonelle avsenderne taper terreng. Et lineært produsert tv-program kan fremstå i overkant polert, innøvd og lite relevant for den yngre målgruppen.
Men først og fremst er utfordringen at innholdet fra mediehusene ikke er like tilgjengelig for seerne, som nevnte influencere er.
Så, med dette som bakgrunn, ønsket Nordic Screens å lage et redaktørstyrt talkshow med influencere kjent fra YouTube i spissen, som skulle beholde det forholdsvis ufiltrerte, ekte og usminkede uttrykket. Samtidig som vi tok for oss samfunnsaktuelle, seriøse og triste temaer, vekslende med reinspikket underholdning og grep kjent fra YouTube.

Løsning
Vi samlet sammen fire influencere med ulik bakgrunn, målgruppe og uttrykksform, og sydde disse sammen til en dynamisk firkløver.
Med tanke på ønsket om å fremstå som ekte som mulig, og i tillegg trigge til økt interaksjon, ble sendingene sendt live. Rammen for den tradisjonelle talkshow-sjangeren ble delvis spikret rundt gjengen. Samtidig som vi også «brøt med sjangeren» på flere områder. Vi hadde ikke reklametider å forholde oss til, og kunne derfor tillate oss å avslutte innholdsstikk når punktet faktisk var ferdig, og ikke når et sendeskjema tvang oss til å avslutte.
Vi forsøkte på ingen måte å fremstå som en polert og tilsynelatende perfekt tv-produksjon, men spilte uten problem videre på evt. tekniske feil som skulle oppstå. Det samme gjorde vi de gangene programlederne sa noe feil, eller en gjest ikke dukket opp til avtalt tid. På den måten understreket vi ærligheten og fremsto som ganske så transparente.
Vi produserte fire livesendinger i uken, som varte i 1-1,5 time. For hver sending hadde vi minst en forhåndsprodusert video. Ideen var å langt på vei bruke den lange livesendingen som en plattform og en «fabrikk» for kortere klipp som kunne klippes ut og lastes opp på YouTube som frittstående videoer.

Resultater
Klipp fra sendinger og forhåndsproduserte innslag (totalt 113 videoer) har pr. 19. desember 2018 samlet 3 963 200 visninger. I gjennomsnitt 35 072 klikk pr. video. Tilsammen har videoene fått 9 272 kommentarer. Sju ganger i løpet av produksjonstiden var en Dway-video blant de mest sette videoene på norsk YouTube (på «trending»). Ved de fleste tilfellene sto Dway for den mest populære norske videoen sett på norsk YouTube. Miniserien «Oslos beste kebab» står alene for 461 000 visninger og 3 627 kommentarer. Den meste sette videoene, hvor to deltakere fra Ex On The Beach, deltok i en quiz i studio, har 301 068 visninger og 1 856 kommentarer.

Kunde:

Discovery Networks

Dato:

2018

Kategori:

Unge voksne