OFFICE X

Fire unge utforsker Norges fremtid i løpet av 10 uker

Hva skal vi leve av i framtiden? Et enkelt spørsmål, men så vanskelig å besvare! Og hvordan får vi ungdom engasjert?

Bakgrunn
Mange unge mennesker skjønner ikke helt hvordan verdier skapes i samfunnet. Penger er liksom bare noe samfunnet har. Men uten ny verdiskapning blir det dårlig med arbeidsplasser og lite å fordele i samfunnet i fremtiden! Civita og Nordic Screens gikk i bresjen for en innovativ satsing med Facebook som hovedplattform for distribusjon og video som formidlingsform.

Løsning
Fire fremragende unge talenter ble rekruttert og ansatt i Office X av selveste statsminister Erna Solberg. Deres oppgave over 10 uker var å løse «ukesoppdrag»: Hvordan skal du handle i fremtiden? Hvor og hvordan skal du bo? Hvilke råvarer skal vi leve av?
Iven Opsahl (27), Martin Fossum (24), Yrja Oftedahl (28) og Casper Lehland (17) reiste land og strand rundt og snakket med bedriftseiere, arbeidere, forskere, eksperter – mennesker som forhåpentligvis kunne gi dem svar på det de lurte på.
I forkant av Stortingsvalget i 2017 fortsatte to av formidlerne, Casper Lehland og Iven Opsahl med å møte politikere for å få svar på hvordan Norge skal møte fremtidens utfordringer.

Resultater
Når ungdom ikke lengre ser på TV og følger nyhetene, blir det enda viktigere å vise dem Norge. I dette prosjektet gikk næringsliv, arbeidsliv og organisasjoner sammen i en stor aksjon som viste frem Norge og som motiverte og aktiverte unge mennesker. Facebook-poster og videoer ble publisert daglig, i tillegg til ukesepisoder som oppsummerte oppdragene. Et flott prosjekt som vi håper å kunne relansere før stortingsvalget i 2021.

Kunde:

Civita i samarbeid med NHO, Finans Norge Virke, Norges Rederiforbund, Spekter og Innovasjon Norge

Dato:

2018

Kategori:

Barn og Familie