TA VALGET 2021

Nordic Screens mottok støtte fra Valgdirektoratet for å videreutvikle og gjennomføre prosjektet Ta valget i forbindelse med Stortingsvalget 2021. 24 unge profiler medvirket i til sammen 22 videoer og postinger i måneden frem mot valget, fordelt på YouTube, Instagram, Snapchat og TikTok.

Målet med Ta valget har vært å øke valgdeltagelsen blant unge, med spesielt fokus på forhåndsstemming. Derfor engasjerte vi noen av våre profiler til å lage innhold hvor de forhåndsstemte. Lena Redmo og Kristine Bremnes publiserte hver sin vlog på YouTube. Snillegucci og Erica Kvam publiserte innlegg og story på Instagram, mens Øyunn Krogh, Guccigaute og Ingeborg Walther publiserte video om forhåndsstemming på TikTok.

Vi produserte også innhold til vår egen YouTube-kanal, simpl. Hasse Hope fikk med seg Ruben Kvålseth på en runde «Parodiduellen», hvor parodier av politikere var temaet. I «Hva tenker du om» samlet vi 14 kjente profiler som diskuterte temaer rundt valget. Komikere fra Det andre teateret bidro i en video hvor de skulle finne på nye captions til politikeres Instagram-poster. Vi samlet også partilederne for de ni største ungdomspartiene til en video hvor Hallvard Dyrnes og Egil Skurdal skulle koble riktig politiker til riktig parti. Videoene ble klippet ned til kortversjoner som ble publisert på Snapchat. Flere av videoene vi produserte ble også publisert på elevkanalen.no med undervisningsopplegg rettet mot 3.klasse i vgs. Totalt oppnådde Ta Valget 2021 786.000 visninger på tvers av plattformene.

Kunde:

Valgdirektoratet

Dato:

2021

Kategori:

Influencerkampanje