TA VALGET

Hvordan kurere unges stemmeangst? På oppdrag fra Valgdirektoratet har Nordic Screens i 2017 og 2019 gjennomført kampanjer for å få første- og andregangsvelgere til å stemme ved valget.

Ved Stortingsvalget i 2013 var det 64,5 prosent av de mellom 18 og 25 som brukte stemmeretten. I følge de unge selv lot de være å stemme fordi de var opptatt med andre ting og ikke var interessert. Med våre YouTubere hadde vi en unik mulighet til å nå ut til en gruppe som ikke ser på TV og leser aviser, og minne dem på at det finnes et valg, gi dem verktøyene de trenger for å vite hva de skal stemme, og ikke minst, bruke stemmeretten. I 2017 engasjerte vi 35 YouTubere og lot de produsere det innholdet de ønsket. I tillegg utviklet vi egne serier og konsepter som YouTuberne var med på. Til sammen ble det produsert 48 videoer opp mot valget. Dette resulterte i 1,85 millioner organiske visninger på YouTube.

I 2019 gjennomførte vi en ny kampanje i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget. 32 videoer og innlegg ble publisert i fire uker opp mot valget. Noen fikk prøve seg som ordfører for en dag, andre vlogget mens de forhåndsstemte og Piateed og Snillegucci brukte Instagram for å nå ut til sine følgere. Totalt nådde innhold fra kampanjen 1,78 millioner visninger på YouTube, Instagram og TV2.

Kunde:

Valgdirektoratet

Dato:

2019

Kategori:

Unge voksne