Barnas valg

62 000 barn til urnene i stor demokrati-satsing

Hvordan ville Norge sett ut om barna fikk bestemme?

Kunde:

Bakgrunn

Barnas Valg er utviklet av Nordic Screens for Redd Barna for å gi barn kunnskap og opplevelse av hvordan demokratiet og det politiske system fungerer. Barnas Valg ble første gang gjennomført i forbindelse med Stortingsvalget i 2017 og ble støttet av Kommunal- og moderinseringsdepartementet.

Løsning

Alle de politiske partiene på Stortinget tok utfordringen; å skrive egne barnepartiprogram, og ble med det det første parlamentet i verden hvor de folkevalgte partiene skrev program som 5.-10.klassinger kan forstå. I tillegg ble partilederne, Statsministeren, Stortingspresidenten med på TV-produksjoner for å lære barna om partiene, om statsmaktene og om valget. Videoene og undervisningsmateriellet ble sendt til skolene av Redd Barna. Under Barnas Valguke, like i forkant av Stortingsvalget, kunne barna gi sin digitale stemme til partiet de var mest enige med. På den måten fikk 62 000 barn vise Norge hvordan landet ville sett ut om barna fikk bestemme (og vinneren var Arbeiderpartiet).

Resultater

Ideen er utviklet av Stian Barsnes-Simonsen, kreativ sjef i Nordic Screens. 10 halvtimes episoder av TV-serien «Barnas Valgshow» ble produsert pluss nettsted for online stemmegiving. Sammen med oppdragsgiver Redd Barna viser Nordic Screens i dette prosjektet samfunnsansvar i praksis.

Lanseringen av konsept Barnas Valg slo alle rekorder hva gjelder Redd Barnas nettrafikk med nærmere 1,6 millioner sidevisninger mot ca 120 000 i samme periode året før. 2050 skoler deltok og prosjektet fikk bred dekning i lokale og nasjonale medier.

1 600 000

sidevisninger

62 000

barn som stemte

Barnas valg

62 000 barn til urnene i stor demokrati-satsing

Les mer
Case image 1739