Forbrukertilsynet vil ha slutt med shoutouts og gaver på TikTok

Nye typer markedsføring på den populære videoplattformen TikTok kan være i strid med flere av reglene i markedsføringsloven som skal beskytte barn. Forbrukertilsynet ser alvorlig på praksisen og har nå skrevet brev til en del store norske stjerner på plattformen og til de største påvirkernettverkene.

Fraråder «shoutouts»

-Vi fraråder påvirkere med mindreårige følgere å operere med «shoutouts» og konkurranser som går ut på at følgerne skal sende penger eller gi en gave av økonomisk verdi, skriver avdelingsdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukertilsynet i brevet.

Advarselen gjelder også Snapchat, Instagram og YouTube, der en påvirker kan ta betalt for å gi følgerne en «shoutout.

Med barn menes i utgangspunktet mindreårige under 18 år. Vurderingen vil likevel være strengere jo yngre barn markedsføringen treffer, skriver Forbrukertilsynet.

Kan være i strid med flere regler

-Vi er kjent med at noen påvirkere ber følgerne om å gi dem virtuelle gaver som koster penger mot en shoutout, og tilfeller hvor det holdes konkurranser der det er om å gjøre å gi flest gaver i løpet av et gitt tidsrom, og den som har gitt gaver til høyest verdi i løpet av denne perioden «vinner» en dag med påvirkere, skriver Forbrukertilsynet.

Når påvirkere har mindreårige følgere kan slike markedsføringsteknikker være i strid med flere regler i markedsføringsloven, noe som gjør at Forbrukertilsynet ser alvorlig på praksisen.

Forbrukertilsynet har sendt brevet til TikTokere og norske nettverk for å orientere om regelverket og for å forsøke å hindre at praksisen utvikler og sprer seg ytterligere.

Særlig vern mot markedsføring

På grunn av alder og mangel på erfaring og kritisk sans har barn vanskeligere for å forstå hva markedsføring er og hva som er hensikten med den, i tillegg til vansker med å gjenkjenne og skille markedsføring fra annen kommunikasjon. Barn er derfor gitt et særlig vern mot markedsføring i markedsføringslovens kapittel 4.

Forbrukertilsynet påpeker at reglene i markedsføringsloven skal tolkes strengere når markedsføringen rettes imot barn eller kan ses eller høres av barn. I disse tilfellene skal det utvises særlig forsiktighet og tas hensyn til barn påvirkelighet, manglende erfaring og naturlige godtroenhet.

Reklamereglene skal følges

– Det er bra at Forbrukertilsynet følger med på de nye populære plattformene og gir veiledning, sier kreativ sjef Stian Barsnes-Simonsen i Nordic Screens.

– For oss er det selvsagt helt avgjørende at talentene vi jobber med er oppdatert og følger lover og regler, så vi oppfordrer de det gjelder å lese brevet fra Forbrukertilsynet.

-TikTok er fantastisk gøy og det profesjonelle markedet begynner virkelig å få øynene opp for plattformen. Vi i Nordic Screens og Nordic Family jobber aktivt for å utvikle gode konsepter og produksjoner på TikTok som inkluderer betalte og spennende opdrag for TikTokere og andre influencere som er klart innenfor lovens rammer, sier Barsnes-Simonsen.