Nå skal YouTube-videoer aldersmerkes

Medietilsynet vil fra og med 2019 følge opp at videoer på YouTube skal aldersmerkes.

Videoer som legges ut på YouTube fra og med 1. januar 2019 må merkes med en aldersgrense. Medietilsynet vil kontrollere videoer og gi råd og veiledning dersom du har satt feil aldersgrense. Følger du ikke loven kan det bli straffet med advarsel, gebyr, eller tvangsmulkt.

Legger du ut på YouTube f.eks. en vlogg, gameplay, dokumentar, video fra reise, drama, livsstil, challenge, underholdning/humor eller reklamemerket video, så SKAL du merke.

Spørsmålet er: Er videoen, eller deler av den skadelig for barn? Hvis nei, så skal videoen merkes at den er for alle aldersgrupper. Hvis ja, så skal den merkes.   Aldersmerkingen som skal brukes er:  A (Tillatt for alle), 6 år, 9 år, 12 år, 15 år eller 18 år.  Ingen andre aldersgrenser enn dette skal brukes. (Tabellen fra Medietilsynet sier noe om innholdet i hver aldersgrense.)

F.eks: Fortnite-videoer som inneholder kamphandlinger skal merkes med 9 år. F eks: Battle Royale-videoer som inneholder kampscener med grafisk blodsprut skal merkes med 12 år. F.eks: Skrekklignende-videoer med masker og skummel musikk, merkes med 12 år.  F.eks: Vlog, mini dokumentar og andre videoer som ikke inneholder noe som kan skade barn skal merkes med A  eller Tillatt for alle.

Det står ikke i detalj i loven hvordan aldersmerkingen skal se ut, men seeren skal se merkingen før de ser videoen. Vi tenker at det betyr merking øverst i beskrivelsen og merking ala «Reklame» i begynnelsen av videoen.

Disse typene video trenger du IKKE merke: Musikk, nyhetssendinger, direktesendinger (men hvis kan sees senere, skal den da merkes), overføring fra sportsarrangement o.l., undervisning, opplæring, instruksjonsvideoer om hobby og fritid.

Foreløpig er det videoer på YouTube som skal aldersmerkes, men videopplastinger til Facebook, Instagram, Snapchat og andre tjenester kan bli omfattet av reglene senere.

Link til Medietilsynet om aldersgrenser.