Nordic Screens bygger posisjon og investerer i nye kanaler

Nordic Screens omsatte i 2018 for 22 millioner kroner og reduserte driftsunderskuddet fra 4,1 millioner til 2,6 millioner. Det er investert over 3 millioner i nye kanaler som totalt gir et underskudd på 5,6 millioner kroner.

– Vi startet tidlig i bransjen, og vi er drevet fram av troen på endringene. Men det er en løpende tilpasning til endringer i markedet. Vi har lært masse på veien, men tror vi begynner å finne en form nå, sier daglig leder Nils Ketil Andresen.

I 2017 hadde Nordic Screens en driftsomsetning på 26,1 millioner kroner. Det er 11,1 millioner, eller 74 prosent, mer enn i 2016.

Nordic Screens startet som et YouTube multikanal nettverk (MCN).  Nordic Screens har utviklet seg til å bli et medieselskap som både har egne kanaler, talent management for unge stjerner på YouTube og Instagram og sterke konsepter for innholdsmarkedsføring og video for organisasjoner og selskaper.

Alt er endret i medielandskapet. Vi har et godt grep på de nye brukervanene og de unge målgruppene. Det er en posisjon som vi virkelig har tro på i tiden fremover. I et turbulent marked med store teknologiske og markedsmessige forandringer er det lurt å investere, sier Nils Ketil Andresen.

Se artikkel i Medier24 om Nordic Screens