Personvern

PERSONVERNERKLÆRING FOR KUNDER, PARTNERE OG ANSATTE

Behandling av personopplysninger i Nordic Screens AS.

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss ved å motta våre nyhetsbrev, sende mail til oss, eller ha kundemøter med oss vil Nordic Screens behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Nordic Screens AS ved daglig leder Nils Ketil Andresen.  Kontaktinformasjonen til Nordic Screens AS er:

Adresse: Gjerdrums vei 10 D

E-post: gdpr@nordicscreens.no

Organisasjonsnr.: NO913630602MVA

 1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 

 1. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: Navn og E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg, og du kan når som helst melde deg av vårt nyhetsbrev ved å følge link i hver utsendelse.
 2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss: Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
 3. Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.
 4. Rekruttering av nye kanalpartnere i vårt nettverk av influencere.  Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du gir ved å søke partnerskap hos oss.
 5. For å få  analysere trafikken på våre nettsider bruker vi  informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her [ta inn link til cookie-policy]. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

 

 1. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Nordic Screens bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 • Paladin Software LLC, leverer driftssystemet for vårt nettverk av influencere.  Ved søknad om partnerskap i Nordic Screens ber vi om vi fullt navn og adresse, e-mail og mobilnummer som lagres i Paladin.  For å kunne utbetale til våre partnere trenger vi paypal eller bankkonto.  Vi ber også om personnummer for å kunne rapportere i henhold til loven til norske myndigheter.
 • 24/7 Office, leverer vårt regnskaps og prosjektstyringssystem.  Våre kanalpartnere, kunder og ansatte vil være registrert i dette systemet med alle opplysninger som er nødvendig for å kunne utbetale lønn, eller næringsinntekt, eller betale regninger.
 • MailShimp, intercom.io og mynewsdesk er systemer vi bruker for å sende ut ulike typer nyhetsbrev.  Det er her registret navn og e-mail adresse.  Avmelding fra listene gjøres ved å følge link i hver nyhetsbrev.
 1. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Hvis du er eller har vært kanalpartner hos oss vil vi slette all informasjon om deg senest to år etter avsluttet partnerskap.  Hvis du ønsker at vi skal slette historikk før dette ber vi deg om å ta kontakt med oss.

 1. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med oss på gdpr@nordicscreens.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss på gdpr@nordicscreens.no.

 1. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så er Datatilsynet klageinnstans.

Informasjon om hvordan man kontakter Datatilsynet finner du her: www.datatilsynet.no.

 1. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.