Seminar om klimagenerasjonen

For tredje gang arrangerer vi vårseminar om de unge målgruppene. Vi lover påfyll, inspirasjon og nye ideer!  Meld deg på her!

Er du og din virksomhet forberedt på å møte kravene til dagens unge klima- og miljøbevisste forbrukere og samfunnsborgere? Kantar, Nordic Screens og Pure Consulting inviterer til halvdagsseminar om unges holdninger og atferd i miljø- og klimaspørsmål, og hvordan du lykkes med å nå ut med virksomhetens bærekraftbudskap.

Vi presenterer funn fra en helt fersk undersøkelse om unges holdninger og atferd når det kommer til bærekraftig forbruk. Du får også en oversikt over målgruppas medievaner, og inspirerende foredrag om hvordan en strategisk tilnærming til klima, miljø og bærekraft kan gjøre virksomheten din attraktiv for fremtidenes forbrukere og medarbeidere?

PROGRAM

Klimagenerasjonens holdninger, forbrukeratferd og medievaner

Nils Petter Strømmen, seniorrådgiver Kantar

Grønt generasjonsopprør

Nils Mørk, kommunikasjonssjef MDG

Strategiske og effektive virkemidler i klimakampanjer

Ulrikke Louise Wiik, rådgiver TRY Råd

Bærekraft i kjernen av forretning er det som gjelder i 2020

Stine Lise Hattestad Bratsberg, Pure Consulting

Slik skal vi nå ut til de unge med «Purpose 17 Bærekraftkanalen»

Sarah Natasha Melbye, Nordic Screens. Foto: TV 2.

Paneldiskusjon om bærekraft og påvirkning

Sarah Natasha Melbye snakker med influensere om det grønne generasjonsopprøret.