YouTube strammer til

Det siste året har YouTube endret spillereglene to ganger for å gjøre plattformen enda bedre for annonsører.

YouTube har dessverre hatt problemer med kanaler som er små og uerfarne. Derfor fjerner nå YouTube muligheten til å tjene penger på reklame for de små kanalene.

Den første innstrammingen kom i april 2017. Da mistet kanaler med mindre enn 10 000 visninger (lifetime views) muligheten til å være med i YouTube sitt partnerprogram, og dermed få annonser.

Nå kommer enda en innstramming. Denne gangen er det ganske mange kanaler som rammes. Den nye regelen gjelder fra og med 20.februar 2018. Det nye kravet er at kanalene må ha minst 1000 abonnenter. Kanalene må også ha minst 4000 timer med seertid (watch time) det siste året. Hvis ikke kanalene fyller kravene, mister de statusen som YouTube-partner og dermed også muligheten til å være med i et YouTube-nettverk (f.eks Nordic Screens) og muligheten til å kunne tjene penger på reklame.

Bakgrunn for endringene 

Problemet som YouTube prøver å løse er at det legges ut mye innhold som er for dårlig. Noen bruker plattformen til å spamme, noen til å misbruke andres identitet, noen til å legge ut diskriminerende innhold og noen bruker plattformen til å sjikanere og ærekrenke andre. Annonsører har selvsagt ingen interesse av å knytte sine reklamefilmer opp mot slikt innhold. Det er dessverre et faktum at mange av disse problemene stammer fra små og nye kanaler.

Det er samtidig helt korrekt at veldig mange små kanaler – de fleste antakelig – lager OK innhold, noen lager også veldig bra innhold. Heldigvis kan de fortsatte med det! YouTube inviterer fremdeles alle til å laste opp innhold. Det er fremdeles verdens beste og største videoplattform. Og fremdeles er det tett forbindelse til søkemotorene på YouTube og Google. Men de små kanalene vil ikke få reklameinntekter via Google AdSense, de små kanalene vil ikke kunne få statusen som YouTube-partner og de små kanalene vil heller ikke kunne være knyttet opp mot nettverk.

YouTube skjerper også kravene overfor de største kanalene og ansetter mange til å manuelt gjennomgå innhold for å finne ut om det er annonsørvennlig.

Nye vilkår for partnerskapet i Nordic Screens

Vi i Nordic Screens har hele tiden sagt at ingen bør begynne med YouTube for å tjene penger. Du bør bare begynne med YouTube hvis du har et talent, hvis du har lyst og evne til å formidle, hvis du brenner for en sak, hvis du klarer å få folk til å følge deg, hvis du er utholdende og har et mål som du brenner for å nå.

Hvis du har alt dette, men nå mister YouTube partnerstatusen og også tilknytningen til Nordic Screens, så er det bare å brette opp ermene og gyve løs. Da er det tross alt bare et tidsspørsmål før du er stor nok til å banke på døren igjen.

Men forvent samtidig at både YouTube og Nordic Screens vil være mer opptatt av kvalitet fremover. Selv om kanalen er stor nok, kan du bli nektet YouTube partnerskap og det også bli nei takk fra nettverk dersom ikke innholdet på kanalen blir ansett som virkelig bra.

Vi mener at det er fint at det nå blir skjerpede krav til trafikk og kvalitet. Det betyr at vi må si «takk for følget og lykke til videre» til noen av dere. Men til de beste av dere og dere som fremdeles er i starten av et kanalprosjekt, så kan vi snart si: «Vi sees, velkommen tilbake!».

Kanaler som er berørt av de nye reglene fra 20.februar skal ha fått direkte mail fra YouTube om det.

Eventuelle spørsmål kan rettes til support@nordicscreens.no

Vennlig hilsen 

Nordic Screens-teamet


For English creators:
 In this e-mail  (Norwegian language) we explain the new rules on YouTube, effective from February 20th, and the impact it will have on many channels.  As you probably already are aware of, the new minimum requirement for YouTube partnership (and ability to link with a network like Nordic Screens)  is 1000 subs and 4000 watch hours last 365 days.

If you are one of the content creators who are facing delinking from YouTube partnership and Nordic Screens on February 20th, our advice is simple and clear:  Continue to create great content! Those of you who have a talent, those of you who are able to steadily build an audience, those of you who have a passion for telling stories and a determination to succeed  – you will.  It is just a matter of time.

Nordic Screens welcome the new requirements. It means a move towards more quality on the YouTube platform.  Smaller creators are still invited to start and build their channels on YouTube, but their channels will not be able to carry advertising before minimum requirements are met.  They will also have to apply for partnership and pass a manual judgement to be able on onboard again.

For more information about the change, please check out the YouTube Creator Blog.